عنوان مراسم

single_07

عقد آریایی

عقد آریائی در ماه عسل

 عقد آریائی، مراسمی زیباست که از دیرزمان جوانان ایران‌زمین قبل از ظهور اسلام دست در دست یکدیگر می‌نهادند و به راستی و صداقت در چشمان هم خیره می‌شدند و برای تداوم پیوندشان سوگندها می‌خوردند. امروزه، عقد آریائی، یک عقد رسمی به حساب نمی‌آید اما بعد از جاری شدن عقد شرعی و اسلامی به دلیل زیبائی تعهدات عقد آریائی به زبان پارسی و به یاد اجدادمان این عقد فرمالیته در مراسم ازدواج خوانده می‌شود و طرفداران بسیاری دارد.

تصاویر برگزیده

مجموعه تصاویر برگزیده این مراسم