عنوان مراسم

single_07

سفره عقد

سفرۀ عقد

سفرۀ عقد یکی از رسوم بسیار قدیمی و پرمعنا در ایران ماست و یکی از رسومی است که تا به امروز با قدرت پایدار مانده است و یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای برگزاری مراسم عقد است. هر کدام از وسایلی که بر روی این سفره گذاشته می‌شود نماد برکت، عشق، خوشبختی و تعهد و عاقبت به خیری است. این چیدمان بر سر سفرۀ عقد هر کدام دارای پیامی است که عروس و داماد با خطبۀ عقد و کلام خدا بر سر آن ازدواج می‌کنند. امروزه چیدمان سفرۀ عقد در انواع مختلف سبک‌های مدرن و سنتی استفاده می‌شود و در بسیاری مواقع این سفرۀ پر برکت را با گل‌های طبیعی زینت می‌دهند.

تشریفات ماه عسل برای هر سلیقه‌ای سفرۀ رؤیائی هر زوجی را با دعای خیر می‌گستراند.

تصاویر برگزیده

مجموعه تصاویر برگزیده این مراسم